220209 Polly_7253220209 Polly_7220220209 Polly Axa_7251220209 Mizzie_7203220209 Mizzie_7195
220209 Frida_7239220209 Frida Axa Polly_7199220209 Axa_7252220209 Alla_7204220122 Axa_1079257399535975
220122 Axa_1008057119801092220122 Axa_328867722470817220107 Polly_6886220107 Polly_6884220107 Mizzie_6885
220107 Frida_6890220107 Axa_6893220107 Axa_6881220107 Axa_6878211226 Polly_6819
211226 Polly_6812211226 Mizzie Axa_6816211226 Frida_6848211226 Frida_6817211226 Frida Mizzie_6818
211226 Axa_6843211226 Axa_6813211226 Axa Mizzie_6845211031 Polly Frida_105045211031 Axa Mizzie_102829
211023 Mizzie Axa_5925211023 Frida_5936211023 Frida Axa_5965211023 Axa_5989211023 Axa_5988
211023 Axa_5977211023 Axa_5976211023 Axa_5940211023 Axa_5937211023 Axa Frida_5981
210916 Zelda_4737210916 Zelda_4724210916 Zelda_4722210717 Mizzie_3840210717 Mizzie_3836
210717 Mizzie_3835210717 Mizzie_3824210717 Frida_3832210717 Frida_3828210717 Frida_3821
210717 Frida_3811210709 MKL Mizzie_3756210709 MKL Mizzie_3751210709 MKL Frida_3720210709 MKL Frida_3716
210709 MKL Frida_3715210709 FKL A_234103210709 Zelda RLDF_235218210708 Frida Ag Kx_205326210704 Polly_213305
210704 Polly_213231210704 Polly_213105210601 Alla_214743-3210602 Zelda_100322210602 Zelda_055023
210403 Polly Zelda 170025210403 Polly Zelda 16490120210331_142535210317 Skogen20210226_154716
Julkort20201126_164207201024 Zelda_1777201024 Zelda_1776201024 Polly_1807
201024 Polly_1781201024 Polly_1774201024 Mizzie_1804201024 Mizzie_1800201024 Frida_1784
Lydnad 201018200729 Cert Kalix200717_Zelda o FridaIMG_1571 (2)IMG_1562 (2)
200630 BPH Piteå_edited200508 Gruppbild_1374200223 MKL_0718200223 MKL_0701200223 MKL_0698
200223 MKL_0696191130 NW-kurs_9747191130 NW-kurs_9734191130 NW-kurs_9720191130 NW-kurs_9718
191130 NW-kurs_9711IMG_20191016_215700IMG_20191016_213830IMG_20191016_214639