Tass i hand har en egen hemsida nu: www.tassihand.se - besök den gärna.

 

Vid mitt företag Tass i hand Kalix har jag två inriktningar:

 

Dels instruktörsuppdrag inom rallylydnad och nose work, både i egen regi och i andra föreningars regi.

Jag finns på facebook där jag publicerar information om verksamheten.

 

Dels BICOM Bioresonans för djur vid Nystadens Företagscentrum i Kalix.

Jag går igenom olika allergener och kan testa om hunden reagerar på olika foder etc om de har diarréer, känsliga magar, klåda etc.

Första besöket tar längre tid då jag gör en grundligare genomgång, ev kommande besök följer jag upp statusen på det som hittades.

Fram till nyår (231231) är det samma kostnad på det längre besöket som de övriga, dvs 730 kr. Därefter kommer första besöket kosta 1460 kr. Jag har samma taxa som Ann-Mari har på sina bokningar för människor.

Bokning kan göras genom:

- https://swiftboka.se/b/tass-i-hand  
- Tel 070-5705947 eller
- Mail tassihand@telia.com

Lite information om vad BICOM är, hämtat från hemsidan www.bicom-norden.se

BICOM bioresonansterapi är en form av komplementär medicin.
För många områden inom konventionell medicin representerar BICOM bioresonans ett idealiskt och praktiskt tillägg. Läkare, tandläkare, veterinärer och naturläkare använder BICOM bioresonans världen över som en smärtfri behandlingsmetod utan biverkningar. Bioresonans är ännu inte en del av skolmedicinens utbildning.

Man kan förstås också använda sig av Bicom bioresonansterapi för djur. I Tyskland arbetar cirka 800 veterinärer med Bicom bioresonansterapi, så det finns en hel del kunskap och erfarenhet om hur man arbetar och vilka resultat man kan förvänta sig. Det vanliga är att man behandlar häst, hund och katt.

Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.
Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster och information från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är alltid individuell.

Hur kan man som patient skilja på dem?
Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hon/han använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen etc). Finns det inga ampuller kan apparaten alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi typ Bicom.

Bicomstatistik Norden
I Sverige fanns det hösten 2018 cirka 100 Bicomterapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 6 Bicomkliniker. 

Bicomstatistik internationellt
• Mer än 35 års erfarenhet
• Totalt finns det mer än 17.000 utrustningar i användning i mer än 90 länder
• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
• I Tyskland är 61% av användarna läkare